[  Hlavní stránka  ] [  Street parties  ] [  4. brněnská pouliční slavnost  ] [  Tiskové zprávy  ] [  Fotogalerie  ] [  Časopis Hlas Země  ] [  Odkazy  ] [  Napište nám  ] [  Kontakt  ]


 

 

Tisková zpráva (21.5.2002):


Pouliční slavnost ve znamení protestu a zábavy

V sobotu 25. května 2002 proběhne v Brně IV. pouliční slavnost, která originálním způsobem spojuje nenásilný politický protest a kreativní zábavu. Tak jako v předchozích třech letech budou mít lidé touto neobvyklou formou možnost vyjádřit svůj postoj k regionálním i mezinárodním společenským problémům.

IV. brněnská pouliční slavnost si klade za cíl upozornit na témata, která se dotýkají každého z nás. Na regionální úrovni bude protest namířen proti pokračujícímu rušení přechodů pro chodce na území města Brna. Tato politika brněnských úřadů přináší problémy pěším pohybujícím se po městě a staví tak neekologickou automobilovou dopravu nad přírodě šetrnější způsoby pohybu po městě. K dnešnímu dni se tak již na sedmi místech staly brněnské ulice pro chodce těžko překonatelné bez ohrožení zdraví. Do konce srpna 2002 má proběhnout druhá vlna rušení, během které odbor dopravy Magistrátu města Brna plánuje likvidaci 49 přechodů.
Dalším cílem letošní brněnské pouliční slavnosti, je vyjádřit obavy z rostoucí militarizace planety. U příležitosti podzimního summitu NATO v Praze, chtějí účastníci sobotní akce vyslovit nesouhlas s politikou vedoucí k odčerpávání finančních zdrojů z civilních sektorů a k eskalaci vojenského napětí na poli mezinárodních vztahů. Armády států NATO se nezřídka staví do role obránců lidských práv a to přesto, že prestižní mezinárodní organizace jako Amnesty International nebo Human Rights Watch označují jejich počínaní za válečné zločiny. Příkladem může být záměrné bombardování civilních cílů v Jugoslávii, používání munice s ochuzeným uranem, či zakázaných tříštivých pum. „Boj za lidská práva v režii států NATO není ničím jiným než pokrytectvím,“ říká jedna z organizátorek pouliční slavnosti Katarína Potfajová. Reaguje tak na skutečnost, že řada členských států NATO má problémy jak s dodržováním lidských práv na svém území (Turecko – genocida Kurdů, mučení zadržených apod.), tak svým jednáním brání v jejich uplatňování v mezinárodním měřítku. USA se do dnešního dne stále nepřipojily k mezinárodní úmluvě o zákazu nášlapných min, jejichž obětmi jsou převážně civilisté. Stejně tak Spojené státy vystupují proti existenci Mezinárodního trestního tribunálu z obav, aby jejich vlastní vojáci nebyli souzeni za válečné zločiny spáchané při vojenských operacích doma či ve světě.
Pouliční slavnost začne v 13:30 srazem účastníků na Nových Sadech. Po hodině vyrazí protestní průvod ulicí Úzká směrem na Koliště, kde pod železničním mostem bude následovat tříhodinová nenásilná blokáda. Prostor zde dostanou hudební produkce, účastníci akce budou hrát míčové hry, zazní projevy nejrůznějších občanských iniciativ, které také nabídnou své informační materiály, k dispozici bude veganské občerstvení ... Pochod bude pokračovat po ulici Koliště až na Moravské náměstí, kde bude kolem 19:30 celá akce ukončena.
4. brněnská pouliční slavnost je řádně nahlášena, a to včetně tříhodinové blokády ulice Koliště. Její průběh byl opakovaně projednáván se zástupci městské části Brno-střed. Její tajemník Radovan Novotný, byl též pozván na úvodní tiskovou konferenci, s cílem poskytnout tak prostor k vyjádření i orgánům místní samosprávy. Přestože původně svoji účast přislíbil, den před jejím konáním se však omluvil s odůvodněním, že nastaly „jisté okolnosti, které jeho účasti na konferenci brání“. Na konferenci stejně jako na pouliční slavnost byl pozván také primátor města Brna Petr Duchoň, aby prezentoval svůj názor na občanskou angažovanost účastníku pouličních slavností. Ten ji však v dopise organizátorům jednozančně odmítl (text pozvánky i dopisu je součástí tiskové zprávy). A to přesto, že již v minulosti pro média komentoval konání pouličních slavností jako „akce většinou se deklarující jako nenásilné, ale fakticky se jedná o akce násilné“. „Tak jako primátor zavírá oči před skutečnou podobou pouličních slavností, které v Brně probíhají vždy striktně nenásilně, zavírá oči i před řešením problémů na které účastníci těchto akcí upozorňují“ komentuje postoj primátora Dušan Rosenbaum.

Více informací: Dušan Rosenbaum, 0737 – 347 397, Katarína Potfajová